Beste Cliënten

In mijn praktijk van Be4food&balance ga ik  met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens.

Deze worden vertrouwelijk behandeld door mezelf en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie.

Gegevens kunnen zowel digitaal als in een papieren dossier worden opgeslagen.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene.

Het is, volgens de wet,  steeds mogelijk om inzage te hebben in Uw persoonlijke gegevens (recht op inzage) en waar nodig onnauwkeurigheden of foutieve gegevens te wijzigingen (recht op correctie) tijdens een consultatie.  Zo heeft U ook het recht van vergetelheid (verwijderen van bepaalde gegevens uit het dossier) zolang het niet in strijdt is met andere wettelijke verplichtingen (archiefplicht)

Bij verdere vragen of onduidelijkheden kan U me steeds contacteren.