Leven in Balans

Leven in Balans

Resetting met behulp van de methode NEUROPSYRURGIE

Een uniek inzicht in psychische en lichamelijke klachten bij volwassenen (en kinderen)

Neuro verwijst naar het zenuwstelsel (neurologisch deel), waarop de focus is gericht.

Psy staat voor het psychotherapeutische gedeelte , het gesprek..

Rurgie komt van chirurgie en geeft aan dat de methode een ingrijpend effect heeft.

Neuropsyrurgie wordt al vele jaren toegepast. De methode is gebaseerd op inzicht in oorzaak en gevolg van klachten en op herstel van het medica natura (zelfgenezend vermogen), waarmee ieder mens is toegerust.

De oorzaak van de klachten ligt dikwijls in een levenspatroon of levenshouding, waarvan men zich de kwalijke gevolgen vaak niet bewust is. De methode Neuropsyrurgie is erop gericht dergelijke belemmerende houdingen en patronen te herkennen – dit wordt meestal al tijdens het eerste consult duidelijk.

Deze methode is zeer geschikt voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan, niet weten wat ze willen, steeds dezelfde problemen tegenkomen of zich persoonlijk willen ontwikkelen.

PS: Voor Niet-psychosomatische klachten zal worden doorverwezen naar een deskundige arts op het desbetreffende gebied.

Wat

De Neuropsyrurgische methode bestaat uit twee delen:

A : het grootconsult (ongeveer drie uur)

B : een aantal volgende consulten (ongeveer anderhalf uur per keer)

Het grootconsult

Een ongeveer 2 uur durend gesprek zal allereerst inzicht verschaffen in de psychische oorzaak van het klachtenbeeld. Omdat er wellicht een verband bestaat tussen uw levensverhaal en de klachten, zullen tevens ervaringen en de ontwikkeling vanaf de conceptie in beeld worden gebracht.

De oorzaak van de klachten wordt al in het eerste consult duidelijk. Zo ontstaat direct ruimte voor verwerking en eventuele aanpassingen in levenshouding en levenspatroon. Overigens kan dit gesprek en de prognose van oorzaken worden opgenomen.

Vervolgens worden bepaalde energiepunten op het lichaam gestimuleerd. waarbij alle belangrijke punten van het (autonome) zenuwstelsel aanbod komen. Ongeacht het soort problemen dat men heeft, wordt altijd gefocust op het hele lichaam . Huid, bindweefsels, bloedvaten, lymfevaten, spieren, meridianen alle zullen worden beïnvloed.

De nadruk zal echter liggen op het zenuwstelsel, dat immers alle belangrijke lichaamsfuncties regelt. Bij veel problemen blijkt het deel van het zenuwstelsel dat moet zorgen voor ontspanning en herstel, geblokkeerd.

Belangrijk principe van de stimulatie van de energiepunten op het lichaam is dat er een nauw verband bestaat tussen de huid en het zenuwstelsel. Door snel over de huid te wrijven ontstaan warmte en zogenaamde axon-reflexen. Deze axon-reflexen zullen leiden tot systematisch en zorgvuldig herstel van de normale functie van het totale zenuwstelsel.

Om het effect van de lichaamsbenadering na te gaan wordt voor en na de methode

de huid doorgemeten met de Neurokonditiemeter

door metingen aan de toppen van vingers en tenen.

De vervolgconsulten

Met het oog op blijvend herstel van het zenuwstelsel, start ongeveer vier weken na het grootconsult de verdere opvolging. Deze bestaat als basis uit drie tot vier consulten, maar kan worden uitgebreid indien daar aanleiding voor is. Extra gesprekken zijn dus mogelijk.

Indien U graag meer info wenst omtrent deze methode kan een uitgebreide versie U worden toegestuurd. Dit wegens plaatsgebrek op de website 😊

Hiervoor kan U eenvoudigweg een aanvraag indienen door een mailtje te sturen.